Artikelen over: Ik ben een uitzendkracht

Wettelijke wijzigingen 2023

Vanaf 1 juli 2023 zijn er een aantal wijzigen in de ABU Cao. Daarnaast zijn er per afgelopen januari ook al enkele wijzigingen doorgevoerd. We zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij.

juli 2023

1. Inlenersbeloning
De inlenersbeloning wordt uitgebreid naar álle netto en bruto kostenvergoedingen en álle toeslagen.

2. Inschaling en periodieke verhoging
Bij aanvang van werkzaamheden vanaf 1 juli moet er rekening worden gehouden met de relevante werkervaring bij het inschalen. We zullen dan ook je ervaring, opleidingen en competenties opvragen om te zorgen voor een juiste inschaling.

Indien je recht op een periodiek afhangt van een goede beoordeling, maar er vindt geen beoordelingsgesprek plaats, dan geldt per 1 juli dat je wel degelijk recht hebt op een periodiek.

3. Uitzendbeding
Het contract met uitzendbeding eindigt niet meer bij een melding van arbeidsongeschiktheid, maar bij een overeengekomen einddatum. Het contract met uitzendbeding eindigt nog wel indien de opdrachtgever de opdracht beëindigt of wanneer de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst opzegt.

4. Arbeidsongeschiktheid
De wachtdagcompensatie vervalt voor alle contractvormen en alle contractvormen krijgen één wachtdag. Het aantal wachtdagen voor contracten met uitzendbeding gaat dus van twee dagen naar 1 dag.

Zowel bij contracten met en zonder uitzendbeding in fase A, geldt na einde dienstverband een verplichte aanvulling tot 90% gedurende de eerste 52 weken en 80% tot de 104e week
Voor contracten zonder uitzendbeding is hierdoor per 1 juli sprake van een inhouding voor de premie azv. Voor contracten met uitzendbeding was dit al van toepassing.

5. StiPP Pensioen
De Wet toekomst pensioenen is aangenomen! Twee nieuwe regels zijn op 1 juli 2023 in gegaan:

- De wachttijd om deel te nemen aan de STIPP-pensioenregeling is van 8 naar 0 weken gegaan. Hiermee is de wachttijd komen te vervallen;
- Het tellen van de weken in de Basisregeling begint nu vanaf 21 jaar. De gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar tellen dus niet meer mee. Vanaf 21 jaar start je in de Basisregeling. Na 52 gewerkte weken, neem je deel aan het plus-pensioen.

Eén regel gaat op 1 januari 2024 in:

- De toetredingsleeftijd wordt verlaagd naar 18 jaar. Je gaat dus vanaf 18 jaar deelnemen in de pensioenregeling


januari 2023

1. StiPP Pensioen
De werkgeverspremie voor de Basisregeling gaat van 2,6% naar 8%. Als werknemer draag je niks af in de basisregeling, hier merk je dan ook niks van op je loonstrook. Wel betekent dit dat je een stuk meer pensioen gaat opbouwen! Verder loopt de pensioenopbouw vanaf 2023 door over de WAZO uitkering vanuit het UWV. Ga jij dus met zwangerschapsverlof en heb je een lopend contract bij ons? Geef dit tijdig bij ons aan.

2. Beloning
Het wettelijk minimumloon gaat per 2023 een flink stuk omhoog. De nieuwe minimumlonen kun je terugvinden via de site van de rijksoverheid. Verder wordt de inlenersbeloning ook uitgebreid met de eindejaarsuitkering en gaat de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten per 2023 omhoog van €0,19 naar €0,21. Het bedrag wat onbelast vergoed mag worden voor kosten die een werknemer maakt tijdens een thuiswerkdag wordt per 2023 verhoogd van €2,00 naar €2,15 per thuiswerkdag. Het verschilt per opdrachtgever wat hiervoor gehanteerd wordt.

3. Fasensysteem
Vanaf 2023 gaan ook de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt meetellen als gewerkte weken. Dit is van invloed op het verloop van Fase A gezien we hierbij kijken naar het aantal gewerkte weken.


Zowel op je contract als rechtsboven op je loonstrook kun je zien in welke Fase je je bevindt. Twijfel je over wat bovenstaande wijzigingen voor jou precies betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via 050-3050086 of [email protected].

Bijgewerkt op: 05/07/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!