Artikelen over: Ik ben een uitzendkracht

Wat betekent mijn fase A, B of C contract?Het fasensysteem is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. Bekijk hier de volledige CAO.

Fase A (duur: 52 gewerkte weken)


Fase A kan maximaal 52 gewerkte weken duren. In deze fase telt elke gewerkte week mee voor de opbouw van 52 weken. Het maakt hierbij niet uit hoeveel uren je werkt in een week. Bij een onderbreking van 6 maanden of langer begint de telling opnieuw. In fase A zit er geen limiet aan het aantal arbeidsovereenkomsten dat je mag ontvangen.

Loondoorbetaling


In fase A werken wij met arbeidsovereenkomsten met óf zonder loondoorbetalingsverplichting. Bij een arbeidsovereenkomst zonder loondoorbetalingsverplichting heb je alleen recht op loon over de gewerkte uren. In jouw arbeidsovereenkomst kun je zien wat bij jou van toepassing is. Je kunt jouw arbeidsovereenkomst altijd terugvinden in je online account onder ‘documenten’.

Uitzendbeding


In fase A werken wij standaard met arbeidsovereenkomsten met uitzendbeding. Een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege (automatisch) wanneer:
- de opdrachtgever de opdracht beëindigt;
- de uitzendkracht de opdracht beëindigt.

Opzegtermijn


In het geval van een detacheringsovereenkomst gelden de wettelijke opzegtermijnen (artikel 7:672 BW) voor de uitzendkracht. In het geval van het uitzendbeding kan er tegen de eerstvolgende werkdag worden opgezegd. Wanneer je de opdracht wil beëindigen is het belangrijk dat je dit aangeeft bij je opdrachtgever. Als jullie vervolgens samen een laatste werkdag hebben bepaald dan dien je dit per mail ([email protected]) aan ons door te geven, zodat wij jouw plaatsing kunnen sluiten en je opgebouwde reserveringen kunnen uitbetalen.

Fase B (duur: 3 jaar)


Als je 52 weken hebt gewerkt in fase A en het contract wordt verlengd, dan ga je naar fase B. Deze fase duurt 3 jaar waarin je maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd mag ontvangen. In deze fase wordt er geen gebruik meer gemaakt van het uitzendbeding. De overeenkomsten in fase B eindigen van rechtswege op de overeengekomen datum in de arbeidsovereenkomst. Een onderbreking van korter dan 6 maanden telt ook mee voor de telling van 3 jaar. Bij een onderbreking van 6 maanden of langer begint de telling opnieuw in fase A.

Loondoorbetaling


In fase B geldt er een loondoorbetalingsverplichting. In de arbeidsovereenkomst worden de contracturen afgesproken. Je dient daarom ook beschikbaar te zijn voor de contracturen. Mocht je opdracht wegvallen dan dien je ook beschikbaar te zijn voor werk bij andere opdrachtgevers.

Opzegtermijn


Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst gelden de opzegtermijnen zoals benoemd in artikel 7:672 BW, voor de werknemer betekent dit een opzegtermijn van één maand. Wanneer je de opdracht wil beëindigen is het belangrijk dat je dit aangeeft bij jouw opdrachtgever. Als jullie samen een laatste werkdag hebben bepaald dan kun je dit per mail ([email protected]) aan ons doorgeven, zodat wij jouw plaatsing kunnen sluiten.

Fase C (duur: onbepaalde tijd)


Als je fase B hebt doorlopen dan ga je, na overleg, over naar fase C. Je komt dan voor onbepaalde tijd bij ons in dienst. Bij een onderbreking van 6 maanden of langer begint de telling opnieuw in fase A.

Loondoorbetaling


Ook in fase C geldt er altijd een loondoorbetalingsverplichting. In de arbeidsovereenkomst worden de contracturen afgesproken. Je dient daarom ook beschikbaar te zijn voor de contracturen. Mocht je opdracht wegvallen dan zullen wij passende werkzaamheden aanbieden bij andere opdrachtgevers.

Opzegtermijn


In Fase C gelden tevens de wettelijke opzegtermijnen zoals benoemd in artikel 7:672 uit het Burgerlijk Wetboek, voor de werknemer betekent dit een opzegtermijn van één maand. Wanneer je de opdracht wil beëindigen is het belangrijk dat je dit aangeeft bij jouw opdrachtgever. Als jullie samen een laatste werkdag hebben bepaald dan kun je dit per mail ([email protected]) aan ons doorgeven, zodat wij jouw plaatsing kunnen sluiten.

Bijgewerkt op: 23/05/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!