Op de erkende feestdagen heb je recht op een feestdagvergoeding wanneer:
Je in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest;
of
Je nog geen dertien aaneengesloten weken hebt gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest.
Je hebt recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen, voor zover deze niet valt op een zaterdag en/of zondag. Het feitelijk loon is verschuldigd over het gemiddelde van alle uren waarover loon is betaald op die dag in de periode van dertien weken (of minder indien optie 2). Stel: je hebt 8 weken van de 13 weken gewerkt op de betreffende dag, dan wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uren op de betreffende dag van die 8 weken. Stel je hebt 7 van de 12 weken gewerkt op de betreffende dag, dan wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uren op de betreffende dag van die 7 weken.

Als je zelf je gewerkte uren registreert in het online portaal dan hoef je de uren van de feestdag niet in te vullen. Je vult in het online portaal alleen de gewerkte uren in.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !