Er is een pensioenregeling die voorziet in de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een Basisregeling en een Plusregeling, afhankelijk van het aantal weken dat je werkzaam bent geweest.

De pensioenindeling wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte weken. In de eerste 26 gewerkte weken bouw je geen pensioen op. Heb je 26 weken gewerkt voor dezelfde werkgever en ben je 21 jaar of ouder? Dan begin je met pensioenopbouw in de basisregeling.

Basisregeling
Vanaf 26 gewerkte weken neem je deel aan de Basisregeling. De pensioenpremie in de Basisregeling wordt volledig door ons betaald en bedraagt 2,6% van het bruto uurloon met een maximum van €31,15. De duur van de basisregeling bedraagt 52 gewerkte weken. De opbouw van pensioen kun je terugvinden onderaan je loonstrook onder het kopje overige.

Plusregeling
De Plusregeling geldt voor uitzendkrachten die meer dan 78 weken werkzaam zijn geweest voor dezelfde uitzendonderneming, of minimaal 52 weken deelnemer zijn geweest aan de Basisregeling, zonder onderbreking van 52 weken of langer. De pensioen premie voor de Plusregeling bedraagt 12% over de pensioengrondslag en is voor 2/3 deel ten laste van de werkgever (8%) en voor 1/3 deel ten laste van de werknemer (4%). Bij de opbouw van de Plusregeling zie je daarom een inhouding op je loonstrook staan onder het kopje omschrijving (Pensioen StiPP Plus).

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de ABU cao, hoofdstuk 6 artikel 32 en Bijlage II en naar de website van StiPP.

Indien je al eerder in de uitzendbranche hebt gewerkt en 21 jaar en ouder bent, is het mogelijk dat je al volgens de Basis- of Plusregeling van StiPP pensioen opbouwt. Het recht om aan de Basisregeling deel te nemen blijft 52 weken bestaan. Als je binnen 52 weken opnieuw gaat werken in de uitzendbranche, ga je in de Basisregeling door. Zo niet, dan moet je eerst weer 26 weken werken. Het recht op de Plusregeling blijft 26 weken staan. Als de onderbreking langer is dan 26 weken maart korter dan 52 weken dan neem je weer deel aan de Basisregeling. Als de onderbreking langer is dan 52 weken dan moet je eerst weer 26 weken werken.

Voordat wij je pensioenregeling kunnen overnemen, is het belangrijk dat je bij StiPP je pensioenopbouw opvraagt en dit bij ons aanlevert via salaris@365werk.nl rond je eerste werkdag.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !